SolarWinds MSP

SolarWinds MSP to dostawca rozwiązań pomagających w zarządzaniu sieciami, systemami i infrastrukturą informatyczną.

WięcejKontakt
Solarwings

SolarWinds MSP

SolarWinds MSP Remote Monitoring and Management™ zapewnia łatwe, przystępne cenowo rozwiązania IT dla podmiotów udzielających wsparcia technicznego, Integratorom Oprogramowania i Dostawcom Zarządzania Usługami(MSPs), które pozwolą jeszcze bardziej zwiększyć opiekę nad infrastrukturą informatyczną swoich klientów przy niższych kosztach.

Oprogramowanie SolarWinds MSP

Wypróbuj teraz – 30 dni!

SOLARWINDS RMM

Zarządzaj, zabezpieczaj i ulepszaj swoje zasoby IT

Wejdź we współprace z platformą zarządzania usługami IT zaprojektowaną z myślą o wyjątkowym bezpieczeństwie i analizie danych.

Profesjonaliści IT stawiają czoła coraz większej liczbie zagrożeń dla ich sieci oraz spotykają się z coraz większą presją niż kiedykolwiek wcześniej. W dzisiejszych czasach nie można być odpowiedzialnym tylko za zarządzanie siecią, ale również za ograniczaniem nieefektywności IT, zapobieganiem naruszeniom danych oraz zagrożeniom infrastrukturalnym, przeprowadzaniem regularnych audytów zgodności i odpowiadaniem na wymagania biznesowe.

SolarWinds RMM umożliwia zarządzanie, monitorowanie i zabezpieczanie sieci z poziomu zunifikowanej konsoli internetowej. RMM oferuje kompleksowy pakiet najlepszych w swojej klasie usług bezpieczeństwa dostarczanych w ramach jednej zintegrowanej platformy.

Platforma SolarWinds RMM zapewnia łatwy w użyciu panel, możliwy do skonfigurowania w kilka minut, aby zapewnić wszechstronny zestaw narzędzi do skutecznego zabezpieczania, utrzymywania i ulepszania IT. Co najważniejsze, nie ma wymogu stosowania lokalnie żadnych aplikacji, ponieważ SolarWinds RMM wykorzystuje model SaaS bez żadnych kosztownych urządzeń ani specyficznych wymagań dla ciebie lub twoich użytkowników końcowych.

SolarWinds RMM to także pierwsze rozwiązanie na świecie uczące się w czasie rzeczywistym, które wykorzystuje zbiorową wiedzę tysięcy sieci oraz milionów punktów końcowych, aby ostrzec o problemach, zanim się pojawią.

KLUCZOWE KORZYŚCI

 • Gotowy do działania w kilka minut,
 • Łatwy w użyciu,
 • Zwiększ widoczność dzięki monitorowaniu serwerów, stacji roboczych i urządzeń sieciowych z jednej lokalizacji,
 • Oszczędź czas i wdrażaj zintegrowane oprogramowanie za pomocą jednego kliknięcia,
 • Automatyzuj codzienne operacje i przestaw się z działań reaktywnych na proaktywne,
 • Twórz skrypty bez technicznej wiedzy i doświadczenia metodą „przeciągnij i upuść”, dzięki wbudowanemu edytorowi wraz z PowerShell,
 • Zostań częścią rodziny SolarWinds i korzystaj z obszernego portfolio produktów zazwyczaj niedostępnych dla MSP,
 • Usprawniaj swoje procesy,
 • Wzmocnij swoich użytkowników,
 • Pracuj mądrzej,
 • Skaluj w zależności od potrzeb.
Wypróbuj teraz – 30 dni!

 

REMOTE ACCESS (dostęp zdalny)

Gdy użytkownicy mają problemy techniczne, które wymagają uwagi eksperta, narzędzia zdalnego dostępu powinny umożliwić szybkie i łatwe wykonanie zadania. Funkcje zdalnego monitorowania i zarządzania SolarWinds® Remote Monitoring & Management dają dostęp jednym kliknięciem do każdego zarządzanego punktu końcowego w ciągu zaledwie pięciu sekund. A dzięki możliwości prowadzenia przez techników rozmów na czacie z tyłu budynku lub przeprowadzania sesji między członkami zespołu, Zdalny monitoring i zarządzanie ułatwia współpracę zespołów IT w celu rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów technicznych.

Udzielanie wyjątkowego, nienadzorowanego wsparcia

 • Szybkie połączenia: Szybkie połączenie z dowolną maszyną w zarządzanej sieci za pomocą jednego kliknięcia.
 • Przesyłanie sesji: Przenieś sesje do innych techników, jeśli potrzebujesz zrobić sobie przerwę lub jeśli chcesz przekazać sprawę komuś z innym doświadczeniem
 • Chat: Otwórz okno czatu na żywo z użytkownikami końcowymi, jeśli pojawią się pytania podczas naprawiania ich stacji roboczej.

Naprawiaj szybko problemy za pomocą zaawansowanych narzędzi diagnostycznych

 • Transfer plików: Zdalne przesyłanie plików, w tym skryptów, do systemów użytkowników bez zakłócania ich pracy.
 • Zdalna linia poleceń: Użyj powłoki bash do rozwiązywania problemów z daleka, a nawet wydawania poleceń PowerShell®.
 • Preferencje systemowe: Otwórz elementy sterujące systemu w tle, aby zdiagnozować problemy z komputerem lub siecią, przeglądać lub zabijać procesy i nie tylko.

Monitorowanie jakości i ochrona środowiska

 • Zarządzanie użytkownikami: Przydzielanie techników do określonych miejsc pracy lub działów oraz ustalanie uprawnień, które pomogą zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo.
 • Nagrania sesji: Nagrywaj każdą sesję pomocy technicznej, którą chcesz, abyś mógł ją później przejrzeć w celu kontroli jakości lub rozwiązywania problemów.
 • Chat transkrypty: Przeglądaj historyczne transkrypty czatu z podziałem na użytkowników końcowych lub techników.

 

SOLARWINDS PASSPORTAL + DOCUMENTATION MANAGER

SolarWinds Passportal to skuteczne rozwiązanie do zarządzania hasłami i uwierzytelnieniami, zaprojektowanie specjalnie dla MSP, które oferuje wstrzykiwanie poświadczeń (credential injection), raportowanie, audytowanie, automatyzację zmiany haseł i uprzywilejowane możliwości dokumentacji. Wszystko to jest zaprojektowane, aby zoptymalizować pracę techników poprzez umieszczanie niezbędnych informacji w zasięgu ręki i standaryzację dostarczania usług oraz przyspieszanie rozwiązywania problemów.

Zarządzanie ryzykiem i standaryzacja dostarczania usług

• Stosuj najlepsze praktyki w zarządzaniu hasłami – generuj silne hasła, eliminuj używanie tych samych haseł i zautomatyzuj okresowe konserwacje haseł.
• Szybko przyznaj lub unieważnij dostęp, aby uniknąć pożyczania uwierzytelnień nowym technikom oraz natychmiastowo cofaj dostęp technikom, którzy odchodzą.
• Uprość proces tworzenia dokumentacji poprzez trzymanie standardów potwierdzonych przez MSP odpowiednio wybierając co należy dokumentować i jak.
• Zdobywaj i dziel się wiedzą używając gotowych szablonów skupiających się na MSP lub stwórz własne szablony korzystając z wbudowanego edytora.

Pomóż demonstrować zgodność tworzenia, użycia i przechowywania poświadczeń

• Przyjmij i wykazuj najlepsze praktyki zarządzania hasłami, śledź zmiany, wymuszaj silne hasła i ustawiaj wygasanie haseł.
• Raportuj punkty sprawdzające na poziomie audytów, aby spełniać wymagania dotyczące zgodności.
• Monitoruj użycie poświadczeń, aby łatwo zidentyfikować co i kiedy się stało w kwestiach dostępu.
• Mierz i wymuszaj większą złożoność haseł, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.

Zmniejsz czasy rozwiązań problemów

• Automatycznie zapisuj nowe poświadczenia bezpośrednio do magazynu, aby zapewnić dostęp wszystkim autoryzowanym technikom wtedy, kiedy go potrzebują.
• Wyeliminuj błędy kopiuj-wklej i stracony czas spędzony na szukanie zaktualizowanych poświadczeń lub zablokowane konta.
• Umieść wszystkie niezbędne dane dla twoich techników w zasięgu pojedynczego kliknięcia: hasła, dokumenty, artykuły baz wiedzy, certyfikaty, numery seryjne i wiele innych.
• Dostarczaj ciągłość usług dla wszystkich swoich klientów, bez względu na status twoich techników.

Wypróbuj teraz – 30 dni!

 

SOLARWINDS NETPATH

Tworzenie sieci polega na dostarczaniu usług użytkownikom w sposób spójny i niezawodny. Niezależnie od tego, czy Twoje aplikacje są hostowane wewnętrznie, czy w chmurze, zrozumienie krytycznych ścieżek sieciowych, które zapewniają te usługi, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia użytkownikom potrzebnych im usług. Funkcja NetPath™ wykorzystuje zaawansowane sondy do wykrywania ścieżki sieciowej z serwera źródłowego do usługi docelowej, nawet jeśli trasa nie może być śledzona. Zapewnia to głęboki wgląd w krytyczne ścieżki sieciowe niezależnie od lokalizacji: w siedzibie lub poza nią, albo w hybrydowym środowisku IT. Dzięki NetPath można szybko rozwiązywać problemy z hotspotami w całym łańcuchu dostaw.

Funkcjonalność:

Monitorowanie i historia w trybie 24/7: Śledzenie każdego podskoku i oglądanie latencji historycznie lub w czasie rzeczywistym. NetPath może być skonfigurowany z 10-minutowymi interwałami monitorowania, a ponadto zapisuje wszystkie dane historyczne dotyczące wydajności ścieżki, oszczędzając czas rozwiązywania problemów dzięki zapisywanej historii ścieżki dla ostatnich 30 dni.

Monitorowanie wydajności i QoS: Dowiedz się o przestojach przed swoimi użytkownikami. Funkcja NetPath gromadzi metryki wydajności i szczegóły dotyczące łączności sieciowej między węzłami źródłowymi i docelowymi, dzięki czemu użytkownik ma wgląd w całościową wydajność, której doświadcza i jest powiadamiany o przekroczeniu progów utraty pakietów i opóźnieniach.

Widoczność sieci: Poznaj swoją infrastrukturę dzięki widoczności całej ścieżki sieciowej. NetPath dostarcza informacji na temat jednej lub wielu ścieżek, którymi pakiet sieciowy może dotrzeć do miejsca docelowego; dzięki temu operator MSP może szybko zajrzeć do chmury i zidentyfikować problem, nawet jeśli znajduje się on poza własną siecią.

Informacje o węźle/hopie: Zidentyfikuj problem i organizację, z którą należy się skontaktować, aby go rozwiązać. NetPath gromadzi informacje, w tym informacje o firmie i kontaktach z zewnętrznymi węzłami w ścieżce sieciowej; umożliwia osobie odpowiedzialnej za wsparcie szybkie zidentyfikowanie, gdzie, kiedy i dlaczego dany węzeł może zostać naruszony.

 

SOLARWINDS MAIL ASSURE

Pomóż klientom zapewnić bezpieczeństwo i wydajność dzięki ochronie emaili bazującej na zbiorowej inteligencji.

SolarWinds Mail Assure – rozwiązanie bezpiecznej poczty email w chmurze pomaga twoim klientom kontrolować i chronić swoje przychodzące i wychodzące emaile przy użyciu zbiorowej inteligencji zagrożeń, ciągłości poczty email 24/7 i długoterminowego archiwizowania.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami dla poczty przychodzącej i wychodzącej twoich klientów

• Ochrona dzięki zbiorowej inteligencji wykorzystuje dane z ponad dwóch milionów domen, aby bronić przed zagrożeniami jakie niosą wiadomości email,
• Rozpoznawanie zagrożeń w czasie rzeczywistym przy użyciu wachlarza technologii filtrujących oraz zawartych metod obrony przed phishingiem,
• Widoczność i kontrola nad przepływem emaili dzięki internetowemu interfejsowi,
• Mail Assure to przystępne cenowo rozwiązanie, które daje ci możliwość zwiększenia zasięgu twojej działalności.

Przechowuj emaile jeszcze dłużej dzięki długoterminowemu i zaszyfrowanemu archiwizowaniu

• Zmniejsz potencjalną utratę danych klientów dzięki długoterminowemu archiwizowaniu,
• Zwiększ wydajność systemów IT i zmniejsz koszty lokalnej infrastruktury dzięki skompresowanemu magazynowi przychodzącej i wychodzącej poczty,
• Pomóż swoim klientom utrzymać zgodność z ich wymaganiami regionalnymi dzięki specjalnej sieci serwerów Mail Assure.

Zwiększ wartość swoich usług oferując ciągłość usług poczty elektronicznej

• Utrzymuj dostępność usług email 24/7,
• Podtrzymuj produktywność twoich pracowników podczas awarii serwerów,
• Umożliwiaj użytkownikom wysyłać i odbierać wiadomości email, nawet jeżeli nie mają dostępu do swojego komputera – wykorzystując urządzenia mobilne,
• Zwiększ wartość swoich usług oferując ciągłość poczty elektronicznej bez dodatkowych kosztów.

Pomóż zachować bezpieczeństwo klientom korzystających z Microsoft Office 365
• Zwiększ ochronę i ciągłość emaili dla użytkowników Office 365 dzięki autorskiej technologii filtrującej, która ma prawie 100% skuteczność,
• Zaoferuj użytkownikom Office 365 większą przejrzystość i kontrolę nad ich przepływem wiadomości,
• Przedstaw ofertę Mail Assure dla Office 365, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i zwiększyć zyski.

Wypróbuj teraz – 30 dni!

 

SOLARWINDS BACKUP

Chroń dane swoich użytkowników dzięki zaawansowanym funkcjom tworzenia kopii zapasowych i szybkiego odzyskiwania danych po awarii

Utrata danych może spowodować poważne trudności finansowe dla firmy, a przestoje w pracy systemu mogą sparaliżować wydajność, uniemożliwiając firmie dostarczanie klientom dobrych usług. Dlatego tak ważne jest, aby być przygotowanym na przyjęcie odpowiedniej technologii.

Funkcja zdalnego monitorowania i zarządzania SolarWinds® Remote Monitoring & Management zapewnia hybrydową funkcję tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania danych po awarii, pozwalając na szybkie przywrócenie ciągłości biznesowej po awarii. Nasza technologia True Delta™ pomaga skrócić czas tworzenia kopii zapasowych poprzez przechowywanie zmian zamiast pełnych plików. Pozwala to na szybkie i częste tworzenie kopii zapasowych plików, co pomaga zapobiegać utracie danych w wyniku awarii. Funkcja tworzenia i przywracania kopii zapasowych wykorzystuje również silne szyfrowanie zarówno w czasie transportu, jak i w spoczynku, dzięki czemu można łatwiej oddychać wiedząc, że dane są bezpieczne.

Wypróbuj teraz – 30 dni!

 

SOLARWINDS BACKUP DOCS

SolarWinds Backup Documents znajduje i tworzy kopie zapasowe krytycznych dokumentów biznesowych na stacjach roboczych, pomagając chronić twoich klientów przed utratą danych w przypadku niemożliwości przywrócenia pełnej kopii zapasowej systemu. Jest to prosta, zautomatyzowana i przystępna cenowo opcja do zapewnienia podstawowej ochrony ważnym dokumentom biznesowym.Pliki Microsoft Office, QuickBooks i pliki .PST Outlook są automatycznie znajdywane i tworzone są ich kopie zapasowe, zarówno z folderu Moje Dokumenty, jak i z dowolnego miejsca na stacji roboczej. Rozszerzenia plików Open Office, Visio i Mac są również chronione. Kopie zapasowe dokumentów są przechowywane w prywatnej chmurze SolarWinds. Licencja obejmuje nieograniczone miejsce w chmurze.

 

 

Adres

ed&r Polska Sp. z o.o.

ul. Wolska 11A lok. 5
20-411 Lublin
woj. lubelskie
Polska

+48 / 81 534 83 25

+48 / 81 534 83 26

Zostaw wiadomość